• Chia sẻ bất động sản này

Tổng hợp thông tin về kê khai thuế mới nhất 2022

Kê khai thuế là một trong những việc bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy kê khai thuế là gì? Hồ sơ để kê khai cần những gì?

Tổng hợp thông tin về kê khai thuế mới nhất 2022

1. Kê khai thuế là gì? 

Kê khai thuế là việc người nộp sẽ trình bày các số liệu cùng các hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế cho các cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế phải có nghĩa vụ kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ các nộp dung trong tờ kê khai thuế. Mẫu kê khai do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. khóa học kế toán trưởng.
Người nộp thuế sẽ phải tự tính số thuế phải nộp và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của các nội dung được kê khai. Với những loại thuế khai theo tháng quý hoặc theo năm. Trong kỳ tính thuế đó nếu không phát sinh các nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuộc diện hưởng ưu đãi. Trong những trường hợp này người nộp thuế vẫn phải kê khai hồ sơ với các cơ quan thuế theo đúng quy định. Trừ các trường hợp đã chấm dứt các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Kê khai thuế là gì

Khi hồ sơ kê khai thuế được chấp thuận, người nộp thuế sẽ nộp đúng số thuế đã khai theo quy định. Trong trường hợp kê khai thuế không đúng hoặc không đầy đủ thì sẽ bị ấn định thuế. Mỗi loại thuế sẽ có cách kê khai và nộp thuế khác nhau. Người nộp thuế cần kê khai đúng và có trách nhiệm nộp đúng thời hạn. 

>>> Cập nhật thêm thông tin:

Hướng dẫn cách viết công văn đề nghị thông dụng nhất năm 2022

Các thông tin về bảo hiểm xã hội người lao động cần biết

2. Kỳ kê khai thuế là khi nào?

Quy định kỳ kê khai thuế sẽ được tạo lập và thu chi kịp cho Ngân sách của nhà nước và phù hợp với kỳ hạch toán của các đối tượng. 

Kỳ kê khai thuế là khi nào

Thuế về GTGT sẽ được điều chỉnh các giá trị tăng theo qua mỗi giai đoạn. Và việc này này sẽ được xác định qua mỗi lần giao dịch hoặc qua từng kỳ. Qua đó giúp đảm bảo quản lý tốt và kịp thời đảm bảo nhiệm vụ chi cho các Ngân Sách của Nhà Nước.

Kể từ tháng 7 năm 2013, để nhằm giảm bớt các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Bộ Luật đã sửa đổi. Đối với những người nộp thuế với quy mô nhỏ thì sẽ được thực hiện kê khai thuế GTGT theo từng quý.

3. Hồ sơ trong quy trình kê khai thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế gồm những gì cũng là một trong những điều được mọi người quan tâm. Đối với loại thuế khai và nộp theo các lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Hồ sơ sẽ bao gồm như: 

  • Tờ để kê khai thuế

  • Các loại hóa đơn hoặc hợp đồng, chứng từ liên quan đến nghĩa vụ kê khai thuế. 

Đối với hồ sơ kê khai thuế nộp theo tháng sẽ bao gồm khai theo tháng và được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng. Ví dụ như thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý thì hồ sơ sẽ khai từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của quý. Bao gồm khai thuế thu nhập cá nhân 

Với hồ sơ đối với loại thuế có kỳ tính, báo cáo thuế cuối năm gồm những gì hoặc quyết toán thuế cuối năm gồm những gì hồ sơ sẽ bao gồm:

  • Hồ sơ kê khai thuế theo năm srx gồm tờ khai thuế theo năm cùng các tài liệu liên quan khác phải nộp kèm.

  • Hồ sơ khai quyết toán khi kết thúc một năm sẽ bao gồm tờ khai quyết toán của năm cùng các báo cáo tài chính, và các tài liệu liên quan khác. 

Kê khai thuế theo năm được tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 như khai thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài, khai quyết toán các loại thuế.

Hồ sơ trong quy trình kê khai thuế

4. Thời hạn để nộp hồ sơ khai thuế.

Thời hạn để nộp các hồ sơ kê khai thuế đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Với các loại hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì hồ sơ để kê khai thuế sẽ được sử dụng luôn trong hồ sơ hải quan.

Nếu người nộp thuế khi phát hiện hồ sơ kê khai có sai sót hoặc nhầm lẫn cần kê khai bổ sung. Hồ sơ nộp bổ sung sẽ được nội cho cơ quan thế bất kỳ ngày làm việc nào.

Hồ sơ khi khai bổ sung cần phải có thêm tài liệu giải trình, chứng minh tại sao lại bổ sung. Việc kê khai bổ sung đã được quy định rõ trong thông tư số 156/2013/TT-BTC. Đối với các trường hợp nộp hồ sơ thuế bằng phương thức qua mạng thì thực hiện theo sự trợ giúp của hệ thống tin học hỗ trợ người nộp thuế của ngành Thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Vừa rồi là những thông tin về kê khai thuế mới nhất. Các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật thông tin để đảm bảo thực hiện đúng và đủ nghĩa nghị, trách nhiệm của đơn vị kinh doanh.

Và để biết thêm các thông tin khác hoặc cần tư vấn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất để được hỗ trợ.

0903642689