QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG TẠI ARENTAL

1. Sản phẩm văn phòng cho thuê

Quy trình ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên. Tại Arental, quy trình ký kết hợp đồng luôn được tiến hành rõ ràng minh bạch và tiện lợi cho khách hàng.

Các bước trong quy trình ký hợp đồng:

Bước 1:

- Nhân viên tư vấn nhận thông tin và liên hệ với khách hàng để tư vấn thông tin sản phẩm

 

093 188 2101