• Chia sẻ bất động sản này

16 Trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Ngoài mức giảm trừ gia cảnh, luật thuế quy định miễn giảm nhiều nguồn thu nhập quan trọng, bao gồm cả thu nhập từ lương, bất động sản...

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của Nhà Nước

Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định 16 trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau: 

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa những người thân trong gia đình. Ví dụ như chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng với nhau. Đất và nhà ở của cha mẹ cho con cái - bao gồm cả con đẻ, con ruột, dâu, rể,...

Tương tự như thế, các khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản giữa ông bà, con cháu và anh chị em ruột thịt với nhau cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

miễn giẩm thuế thu nhập cá nhân

2. Bên cạnh đó, nếu bạn chỉ có duy nhất một nhà ở, đất ở thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất cũng được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân.

3. Luật cũng quy định miễn thuế cho thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Các khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

miễn giảm thuê thu nhập cá nhân

5. Thu nhập trực tiếp từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản (chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường) của các cá nhân, hộ gia đình cũng được miễn thuế.

6. Thu nhập có từ chuyển đổi đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho cá nhân, gia đình để sản xuất cũng không phải đóng thuế.

7. Miễn thuế thu nhập cá nhân cho lãi từ tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối, hay tiền được những người đang cư trú hay lao động ở nước ngoài chuyển về cho thân nhân tại Việt Nam, cũng là một trong nhiều khoản thu được miễn thuế thu nhập.

9. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật cũng không được tính thuế.

 Hợp đồng lao động và những lưu ý người lao động cần biết

10. Bên cạnh đó, nhà nước cũng miễn thuế thu nhập cá nhân cho khoản lương hưu nếu nhận tiền lương hưu được Bảo hiểm xã hội chi trả.

11. Thu nhập từ học bổng đương nhiên được miễn thuế. Bao gồm cả học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước và học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

miễn giảm thuê

12. Luật thu nhập cá nhân cũng quy định miễn thuế cho các khoản thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động,... và các khoản bồi thường khác.

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận cũng nằm trong danh mục khoản thu được miễn thuế thu nhập cá nhân.

14. Các phần tiền có được nhờ nhận viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cũng được miễn thuế.

Ngoài ra, thông tư 97/2016/TT-BTC, quyết định 06/2016/QĐ-TTg bổ sung thêm 2 trường hợp khác được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân. Bao gồm:

15. Người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

16. Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

Như vậy, ngoài khoản giảm thuế thu nhập cá nhân miễn trừ gia cảnh, nếu có thu nhập khác nằm trong danh mục 16 trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân như trên, người dân sẽ không phải đóng thêm thuế thu nhập cá nhân cho các khoản này.

Giảm thuế thu nhập khi cá nhân gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn

Ngoài các khoản thu được miễn thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân cũng quy định nhiều trường hợp được giảm thuế, với nhiều mức độ khác nhau.

Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, nếu người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo,... ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Theo đó, hồ sơ xin miễn giảm thuế với từng trường hợp được quy định như sau:

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn.

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản…

 Cập nhật ngay cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022 

- Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

 - Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN.

- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Lưu ý thêm, việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó. 

Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế. Bao gồm: 

  • Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ các khoản miễn nộp thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

  • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nơi nộp hồ sơ miễn, giảm thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

 Giảm 50% thuế thu nhập với người làm việc tại khu kinh tế

Theo thông tư số 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế, người lao động đang làm việc tại các khu kinh tế sẽ được giảm tới 50 thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân kinh doanh tại Khu kinh tế trước ngày 01/01/2009 có phát sinh thu nhập từ kinh doanh đang thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2008 mà vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập cá nhân cho hết thời gian miễn thuế còn lại, sau đó sẽ hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Người được hưởng ưu đãi này bao gồm:

1. Cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

2. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

3. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ngoài Khu kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc với tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.

4. Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh cố định tại Khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.

5. Cá nhân ký hợp đồng lao động với tổ chức tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu xử lý chất thải độc hại của Khu kinh tế mà theo quy định của Nhà nước về môi trường và quy hoạch Khu kinh tế được phê duyệt thì Khu xử lý chất thải độc hại này phải đặt ngoài Khu kinh tế.

Thủ tục xin miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân với người người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại nơi làm việc, nếu kế toán nơi trả lương (thường là công ty, doanh nghiệp) có hồ sơ và kê khai đúng số thuế được miễn, giảm.

Với người không thu nhập từ tiền lương, tiền công, bạn phải tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ý rằng nếu kê khai không đúng hoặc không kê khai, bạn sẽ không được miễn, giảm thuế dù thu nhập của bạn thuộc danh mục 16 trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Tương tự như thế, bạn cũng không được tính miễn giảm thuế thu nhập cá nhân miễn trừ gia cảnh nếu không kê khai đầy đủ.

093 188 2101