• Chia sẻ bất động sản này

Thông tin cập nhật tình hình dự án cầu Cát Lái nối TP.HCM với Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở GTVT xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án cầu Cát Lái, sau đó trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận để lựa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở GTVT xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án cầu Cát Lái, sau đó trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận để lựa

0903642689