Hợp đồng lao động và những lưu ý người lao động cần biết

Thông tin cần lưu ý khi người lao động ký kết hợp đồng lao động. Quyền và nghĩa vụ của người lao động và bên sử dụng lao động. 

Hợp đồng lao động và những lưu ý người lao động cần biết

Khi tham gia vào quá trình lao động ở mỗi tổ chức thì chắc chắn người lao động sẽ thực hiện ký kết các hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dài hạn, ngắn hạn tùy thuộc vào từng trường hợp. Nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ hợp đồng là gì? Có những quy định cùng nội dung ra sao? Vậy hãy cùng tìm hiểu các thông tin cụ thể của hợp đồng lao động trong bài viết dưới đây nhé.

hợp đồng lao động dài hạn

1. Hợp đồng lao động là gì ?

Hợp đồng lao động là một loại văn bản thỏa thuận giữa hai bên là người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng này sẽ thỏa thuận về việc trả công, các điều kiện lao động. Đồng thời là quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ lao động.

3 loại hợp đồng lao động chính: 

 • Hợp đồng lao động ngắn hạn

Đây là loại hợp đồng lao động có thời hạn ký kết dưới 12 tháng  hoặc các loại hợp đồng lao động cho công việc theo mùa vụ/ theo từng chiến dịch. 

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: 

Loại hợp đồng này thường được ký kết với thời hạn từ 12-36 tháng

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

Hợp đồng lao động không có thời hạn kết thúc hợp đồng. Hợp đồng chỉ được chấm dứt khi 1 trong 2 hoặc cả 2 bên có yêu cầu kết thúc và phải được cả 2 bên đồng ý hoặc dựa trên các điều khoản trong hợp đồng để giải quyết khi có tranh chấp.

hợp đồng lao động dài hạn

2. Các quy định chung trong hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là một trong những loại hợp đồng quan trọng cần thiết. Hợp đồng lao động sẽ được ký kết dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng. Đồng thời là phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động thông thường sẽ bao gồm các loại như hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Trong một hợp đồng lao động thì sẽ có các nội dung như công việc, thời gian và thời giờ nghỉ việc. Đồng thời sẽ bao gồm tiền lương, địa điểm và thời hạn làm việc. và còn cả kèm theo điều kiện, vệ sinh trong lúc lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Hợp đồng lao động này sẽ có hiệu lực từ ngày được ký kết. Hoặc từ ngày mà người lao động bắt đầu làm việc. 

Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động giữa các bên đã ký kết thì có thể sửa đổi nội dung nếu gặp vấn đề. Đồng thời trong quá trình thay đổi nội dung nhưng có thay đổi về điều kiện của người lao động thì người lao động có thể yên cầu ký kết hợp đông khác.

3. Thẩm quyền về việc ký kết hợp đồng lao động sẽ diễn ra như thế nào?

Người lao động sẽ trực tiếp giao kết hợp đồng về lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều của Bộ Luật Lao Động.

Với những người lao động làm theo mùa vụ, công việc có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động đủ từ 18 tuổi trở đi thì có thể cử cho cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động. Và hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản, có hiệu lực như giao kết với từng người lao động trong nhóm.

quyền lợi của người lao động

Hãy lưu ý những quyền lợi của người lao động trọng hợp đồng

Đối với loại hợp đồng lao động có người được ủy quyền để giao kết thì phải kèm theo danh sách. Đồng thời cần ghi rõ về họ tên, ngày tháng cùng năm sinh giới tính, … của người lao động.

Đối với người thực hiện giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động. Người này phải thuộc trong các trường hợp như sau:

 • Người được cử làm đại diện theo pháp luật cho công ty. Hoặc người được đề cử ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
 • Người đứng đầu của một tổ chức cơ quan và có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
 • Người đại diện của một gia đình tổ chức hoặc tổ hợp tác. 
 • Cá nhân sẽ trực tiếp sử dụng người lao động.

hợp đồng lao động dài hạn

Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cần được đảm bảo

Người mà thực hiện ký kết hợp đồng lao động bên phía người lao động thì người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đủ 18 tuổi trở đi
 • Người lao động tuổi từ 15 đến chưa đến 18 tuổi thì cần phải có người đại diện theo pháp luật để ký kết. 
 • Người lao động nếu chưa đủ 15 tuổi thì cần có người đại diện theo pháp luật của người đó.
 • Người lao động mà được những người lao động trong cùng một nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Người mà được ủy quyền để ký kết hợp đồng lao động thì không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

4. Hình thức ký kết hợp đồng lao động

Về hình thức để ký kết hợp đồng thì theo điều 14 quy định tại Luật Lao Động thì hình thức giao kết sẽ cụ thể như sau: 

 • Hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản và sẽ được làm thành 02 bản. 1 bản người lao động sẽ giữ còn một bản còn lại do người sử dụng lao động giữ. 
 • Hai bên có thể ký kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng. Trừ các trường hợp quy định ở khoản 2 Điều 18. Và  điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao Động

Qua những điều mà pháp luật quy định trên thì ta có thể thấy rằng việc giao kết phải được thực hiện bằng văn bản. Việc này giúp đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi giữa các bên. Tuy nhiên không phải trường hợp nào thì việc ký kết bằng văn bản vì cũng có trường hợp ngoại lệ.

Vừa rồi là những chia sẻ về hợp đồng lao động. Với những chia sẻ trên thì chắc hẳn mọi người đã có thêm những thông tin hữu ích. Và để biết thêm thông tin hoặc có nhu cầu tư vấn thêm. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc website để được giải đáp.

0903642689