• Chia sẻ bất động sản này

Những điều liên quan đến khai báo thuế mà người nộp thuế cần biết

Khai báo thuế là hoạt động bắt buộc của các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong nước. Khai bao thue mang mục đích giúp nhà nước quản lý và điều tiết thị trường kinh doanh.

Những điều liên quan đến khai báo thuế mà người nộp thuế cần biết

1. Khai báo thuế là gì?

Khai báo thuế là hoạt động diễn ra theo quý của doanh nghiệp với mục đích kê khai các hóa đơn thuế GTGT cho cơ quan thuế nhà nước có thẩm quyền đầu vào và đầu ra trong quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Khai báo thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp đang hoạt động.

Khai báo thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp đang hoạt động. 

Các loại thuế thường nộp gồm có:

 • Thuế xuất nhập khẩu hàng hóa
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế môn bài
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Ý nghĩa của khai bao thue

Khai báo thuế được xem là công cụ quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp, mục đích là để nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thông qua các quy định về thủ tục làm báo cáo thuế, lịch nộp báo cáo và các vấn đề khác liên quan.

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có nghĩa vụ khai báo thuế cho các cơ quan thuế có thẩm quyền. Doanh nghiệp phải tự làm báo cáo, khai báo thuế và chịu trách nhiệm trước con số trong bản báo cáo đã khai. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo điện tử để nhanh chóng thực hiện các thủ tục mà không cần mất thời gian di chuyển trực tiếp đến cơ quan thuế.

3. Các bước khai báo thu

Thuế GTGT

Để khai bao thue GTGT, doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai theo một trong hai phương pháp đó là khấu trừ hoặc trực tiếp. Các doanh nghiệp kinh doanh có doanh thu hơn một tỷ đồng sẽ phải áp dụng khai bao thue theo phương pháp khấu trừ hoặc tự nguyện.

Đối với phương pháp khai bao thue theo kiểu khấu trừ, doanh nghiệp cần giao nộp tất cả thuế GTGT và kiểm tra mức độ hợp pháp của các chứng từ đó. Sau khi kiểm tra và chứng nhận hợp pháp thì tờ khai sẽ được lập theo mẫu số 01/GTGT được quy định bởi Bộ tài chính tại thông tư số 119/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT trước thời hạn 30 ngày ở tháng đầu tiên của quý sau.

Các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi đó là doanh nghiệp mới thành lập có doanh thu nhỏ hơn một tỷ đồng hoặc nhận góp vốn, thực hiện việc đầu tư mua sắm bằng tài sản cố định, máy móc, công cụ, thiết bị, dụng cụ.

Thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Thuế được tính dựa trên doanh thu của doanh nghiệp với các cách tính khác nhau đối với mỗi loại hình kinh doanh. Sau đó doanh nghiệp sẽ được lập tờ khai theo mẫu số 04/GTGT của Bộ Tài chính quy định tại thông tư số 119/2014/TT – BTC và tiến hành thực hiện việc nộp thuế.

Thuế thu nhập cá nhân

Tương tự như thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cũng phải kê khai theo quý và mang tính bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân phải khai bao thue thu nhập cá nhân cho người có ủy quyền. Sau đó tiến hành xác định khoản tiền được giảm và số thuế phải nộp, tiếp đến thực hiện việc nộp thuế trước 30 ngày của quý tiếp theo.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế có biến động. Và căn cứ vào lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả những chi phí để tính ra số thuế phải nộp. Theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định thì doanh nghiệp kê khai thuế TNDN theo quý chỉ cần kê khai số tiền tạm tính phát sinh và nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

>>>>> Thông tin văn phòng chia sẻ TPHCM

Các doanh nghiêp tự mình báo cáo số liệu và nộp báo cáo lên các cơ quan thuế.

Các doanh nghiêp tự mình báo cáo số liệu và nộp báo cáo lên các cơ quan thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có sự biến động căn cứ vào lợi nhuận thu mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ tất cả chi phí khác để tính toán ra con số cụ thể phải nộp. Doanh nghiệp khai bao thue thu nhập doanh nghiệp theo quý chỉ cần khai báo số tiền phát sinh tạm tính. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Trong trường hợp khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch lớn hơn 20% so với khoản tiền quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu vào ngày cuối của quý 4. Ngược lại, nếu sự chênh lệch nhỏ hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp thêm khoản tiền thiếu trong khoảng thời gian giữa ngày nộp tạm thuế và ngày nộp thuế.

4. Lịch nộp báo cáo thuế

Các doanh nghiệp đang hoạt động được nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế nhà nước có thời hạn nộp chậm nhất vào ngày cuối tháng 1 của năm sau. Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Các tờ khai thuế khác như thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,... sẽ có thời hạn nộp tờ khai theo các kỳ kế toán khác nhau, cụ thể:

 • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau đối thời khai nộp theo tháng.
 • Thời hạn nộp tờ khai theo quý có thời hạn nộp chậm nhất vào ngày cuối tháng của tháng đầu quý sau.
 • Thời hạn nộp quyết toán cuối năm bắt buộc phải đúng thời hạn và chậm nhất là trước khi kết thúc 90 ngày của năm sau tính theo dương lịch.

5. Cách làm báo cáo thuế

Báo cáo thuế làm theo tháng hoặc theo quý.

Nộp tờ khai thuế theo tháng cần các loại chúng từ:

 • Báo cáo thuế TNCN kỳ kê khai tháng.
 • Báo cáo thuế thu nhập đặc biệt.
 • Báo cáo thuế GTGT kỳ kê khai tháng.
 • Báo cáo tình hình thực tế sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Các giấy tờ cần cho tờ khai thuế theo quý:

Đối với thuế giá trị gia tăng:

 • Bảng kê khai hóa đơn chứng từ các loại  hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp mua vào.
 • Bảng kê khai hóa đơn chứng từ hàng hóa và dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh bán ra
 • Các bảng kê khai phụ lục khác nếu có được cung cấp theo mẫu quy định pháp luật.

Đối với thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp thì sử dụng các mẫu tờ khai theo quy định tùy vào những trường hợp và kỳ nộp khác nhau.

>>>>> Chỗ ngồi làm việc chỉ 33k/ngày quận 2

Các công ty dịch vụ báo cáo thuế giúp là giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các công ty dịch vụ báo cáo thuế giúp là giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện nay, dịch vụ báo cáo thuế được xem như phương thức tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc báo cáo thuế sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền bạc nếu để nhân viên kế toán tự thực hiện. Các công ty kế toán sẽ có vai trò giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả trong quá trình báo cáo thuế mà không gây ra các rủi ro mang tính chuyên môn.

093 188 2101