QUY TRÌNH KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN

Bước 1: Gửi thông tin

Gửi thông tin cho Arental

Tất cả thông tin sản phẩm cần ký gửi bán/ cho thuê vui lòng gửi về email admin@arental.vn

Bước 2: Xác nhận thông tin

Arental liên hệ trao đổi với người ký gửi, xác nhận thông tin

Bước 3: Đưa thông tin lên Website

Chuyên viên của Arental sẽ đưa thông tin lên website và gửi thông tin đến khách hàng có nhu cầu.

Bước 4: Hỗ trợ giao dịch

Khi tìm được khách hàng có nhu cầu giao dịch mua/thuê sản phẩm. Arental sẽ kết nối khách hàng và chủ bất động sản. Hỗ trợ các hoạt động giao dịch giữa 2 bên. 

 

0903642689